Bán nhà riêng Quận 3, giá dưới 500 triệu cập nhật T04/2024

Hiện đang có 39 tin đang giao dịch

Mặc định
  • Mặc định
  • Mới nhất
  • Giá thấp nhất
  • Giá cao nhât
  • Diện tích nhỏ nhất
  • Diện tích lớn nhất

Bán nhà riêng Quận 3

Phường 13 (44)
Phường 14 (23)
Phường 9 (18)
Phường 7 (14)
Phường 8 (12)
Phường 11 (10)
Phường 10 (8)
Phường 12 (8)
Phường 4 (6)
Phường 5 (4)
Phường 6 (1)
Phường 3
Phường 2
Phường 1

Đóng