Bán nhà riêng Long Biên, giá dưới 2 tỷ cập nhật T09/2023

Hiện đang có 360 tin đang giao dịch

Mặc định
  • Mặc định
  • Mới nhất
  • Giá thấp nhất
  • Giá cao nhât
  • Diện tích nhỏ nhất
  • Diện tích lớn nhất
1 2 > >>

Bán nhà riêng Long Biên

Phường Bồ Đề (133)
Phường Thạch Bàn (45)
Phường Ngọc Thụy (36)
Phường Gia Thụy (35)
Phường Ngọc Lâm (35)
Phường Long Biên (30)
Phường Đức Giang (15)
Phường Sài Đồng (12)
Phường Thượng Thanh (9)
Phường Việt Hưng (9)
Phường Phúc Lợi (7)
Phường Giang Biên (6)
Phường Cự Khối (6)
Phường Phúc Đồng (3)

Đóng