Bán đất Thị xã Từ Sơn chính chủ, giá rẻ cập nhật T12/2023

Hiện đang có 21 tin đang giao dịch

Mặc định
  • Mặc định
  • Mới nhất
  • Giá thấp nhất
  • Giá cao nhât
  • Diện tích nhỏ nhất
  • Diện tích lớn nhất

Bán đất Thị xã Từ Sơn

Xã Phù Khê (11)
Xã Hương Mạc (10)
Phường Đông Ngàn
Xã Tam Sơn
Xã Tương Giang
Phường Đồng Kỵ
Phường Trang Hạ
Phường Đồng Nguyên
Phường Châu Khê
Phường Tân Hồng
Phường Đình Bảng
Xã Phù Chẩn

Đóng