Bán đất Long Biên, giá dưới 2 tỷ cập nhật T03/2023

Hiện đang có 4 tin đang giao dịch

Mặc định
  • Mặc định
  • Mới nhất
  • Giá thấp nhất
  • Giá cao nhât
  • Diện tích nhỏ nhất
  • Diện tích lớn nhất

Bán đất Long Biên

Phường Thượng Thanh (2)
Phường Thạch Bàn (2)
Phường Giang Biên (1)
Phường Ngọc Lâm (1)
Phường Phúc Lợi (1)
Phường Long Biên (1)
Phường Phúc Đồng (1)
Phường Ngọc Thụy
Phường Đức Giang
Phường Việt Hưng
Phường Gia Thụy
Phường Bồ Đề
Phường Sài Đồng
Phường Cự Khối

Đóng